Politika privatnosti i prava kupaca

Politika privatnosti, pravila korišćenja i GDPR regulativa

Politika privatnosti

www.chamomilla.rs ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika. www.chamomilla.rs ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. Svi lični podaci korisnika www.chamomilla.rs su zaštićeni 128-bitnom AES enkripcijom, u svetu jednom od najjačih metoda zaštite podataka.

Prosleđivanje podataka trećim stranama – ‘3rd party data sharing’

www.chamomilla.rs iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju www.chamomilla.rs lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju www.chamomilla.rs (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Google-a, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun www.chamomilla.rs, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na www.chamomilla.rs i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite www.chamomilla.rs u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem www.chamomilla.rs, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gorepomenute svrhe.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na www.chamomilla.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na www.chamomilla.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, korisnički podaci, proizvodi koji se prodaju na www.chamomilla.rs, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Firma ‘Chamomilla’ će prekršioca goniti sudski.

GDPR (general data protection regulation)

Kada koristite portal Chamomilla, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna!

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo?

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa našom politikom i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje najzdravijeg portala u Srbiji – Chamomilla, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

-Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate prilikom poručivanja Chamomilla proizvoda. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

-Podaci o načinu na koji koristite portal Chamomilla

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode pregledali kao i koje ste ključne reči koristili za pretraživanje proizvoda. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa našim administratorima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar portala Chamomilla, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom portala Chamomilla realizovane putem kontakt forme.

-Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja portala Chamomilla, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate našem portalu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate portalu.

-Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja portalu Chamomilla, možemo prikupiti i obraditi podatke o vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor vašeg mobilnog telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke?

Portal Chamomilla Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe.

-Identifikacija korisnika

Lični podaci koje posetioca portala Chamomilla popunjavaju prilikom poručivanja Chamomilla proizvoda su:

  • Ime
  • Prezime
  • Adresa
  • Grad
  • Poštanski broj
  • Broj telefona
  • Emal adresa (opciono)

Podaci koji se prosleđuju trećoj strani – kurirskoj službi su: Ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj i broj telefona, a koriste se kako bi se Chamomilla pošiljka putem treće strane (kurirske službe), dostavila do naručioca Chamomilla proizvoda tj. kranjeg kupca.

Treća strana – kurirska služba je u takođe u zakonskoj obavezi da koristi i tretira lične podatke korisnika u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i u skladu sa evropskom regulativom GDPR.

Gorepomenute podatke uz podatak email adrese, portal Chamomilla može čuvati i koristiti za interne statističke podatke kao što su:

  • Statistika prodatih i najtraženijih proizvoda
  • Podaci o najaktivnijim potrošačima Chamomilla proizvoda

kao i za praćenje i uvid u porudžbine Chamomilla potrošača u slučajevima reklamacije ili primedbi korisnika.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Portal Chamomilla podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Vaše lične podatke portal Chamomilla čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Portal Chamomilla kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese kao i korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija.

Serveri na kojima se nalazi portal Chamomilla pripada trećoj strani (licenciranoj kompaniji koja se bavi pružanjem ovakve vrste usluge – hosting kompanija) koja u svojim radnim protokolima, takođe podrazumeva visoku bezbednost korisničkih informacija.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti

slanjem email-a na adresu office@chamomilla.rs.

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka na portalu Chamomilla je webmaster tj. administrator sajta www.chamomilla.rs koji redovno proverava elektronsku poštu office@chamomilla.rs na koju može biti kontaktiran.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima?

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na portalu Chamomilla kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme na Chamomilla stranici ‘Kontakt’ ili direktnim slanjem email-a na office@chamomilla.rs.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise?

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, portal Chamomilla će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja portala Chamomilla. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.