Rak kostiju

Šta je rak kostiju?

Rak može nastati u kosti, ili se proširiti na kosti iz drugih organa. Kada se formira u kosti, naziva se primarni rak kostiju, a kada ćelije raka dospeju iz nekog drugog organa u kosti, to se naziva sekundarni rak kostiju.

Primarni rak kostiju je u većini slučajeva dobroćudan, ali je i veoma redak, javlja se u manje od 1% svih dijagnostifikovanih oblika raka. Mnogo češći su sekundarni oblici raka.

Primarni rak kostiju se najčešće javlja kod mladih ljudi, naročito kod onih koji su natprosečno visoki za svoju starost. Najčešći oblik raka kostiju je osteosarkom. On se javlja u 60% slučajeva svih primarnih oblika raka. Od njega najviše obolevaju tinejdžeri čije su kosti u stadijumu brzog rasta. Drugi oblik raka kostiju je Ewingov sarkom. On nastaje u koštanoj srži, i javlja se kod dece starosti od 5 do 9 godina, i mladih ljudi starosti od 20 do 30 godina. Kod osoba srednjih godina, javlja se Hondrosarkom koji nastaje u hrskavici. Ostali, ređi oblici raka kostiju koji se javljaju kod odraslih su fibrosarkom, zloćudni tumor velikih ćelija i kordom.

Iako primarni rak kostiju može biti smrtonosan, nove metode lečenja su povećale petogodišnju stopu preživljanja na više od 70%.  Izlečenje zavisi i od toga kada je tumor otkriven i koliko brzo se širi. Kod sekundarnog raka, stopa preživljavanja je različita. Dobroćudni tumori uglavnom nisu velika opasnost po zdravlje.

Rak kostiju

Simptomi raka kostiju

  • Opipljiva tvrda kvržica na površini kosti, može a i ne mora biti bolna.
  • Tup i neprekidan bol, ili bol koji se javlja samo na pritisak, često se javlja noću i ne mora biti povezan sa kretanjem; oticanje u predelu kosti i zgloba
  • Prelom kosti koji se javlja sam od sebe
  • Visoka temperatura, gubitak težine, umor i ograničeno kretanje se mogu nekad javiti u kasnom stadijumu raka kosti.
  • Kod dobroćudnih tumora se obično ne javlja bol.

Kada se obratiti lekaru?

  • Ako primetite bilo koji od gore navedenih simptoma, naročito kvržicu ili hronični bol u kostima i zglobovima.
  • Ako imate stalne, neobjašnjive bolove u leđima i ako simptomi ne reaguju na lečenje, treba obaviti pregled da bi se utvrdilo da li imate tumor na kičmi.
  • Ako ste bez nekog očiglednog razloga imali jedan ili više preloma kosti. Nakon lečenja preloma, idite na pregled radi osteosarkoma ili osteoporoze.

Uzroci

Kod primarnog raka kostiju, u većini slučajeva, ne postoje određeni uzroci, ali neki mogu biti genetski predodređeni. Pojedine mane hromozoma i nekoliko retkih, genetski povezanih bolesti mogu biti uzroci raka kostiju. Rak će se češće javiti u kostima koje su bile lomljene ili zaražene. Opasnost od dobijanja raka kostiju mogu povećati i neke kancerogene materije, kao što su hemikalije u nekim vrstama boja. Neki oblici raka kostiju mogu biti izazvani hemoterapijom, naročito alkalnim sredstvima.

Lečenje

Kod lečenja raka kostiju, primarna je konvencionalna medicina, a alternativni načini lečenja ga mogu samo upotpuniti, a ne zameniti.

Prevencija

Pri upotrebi sredstava kao što su boje, pesticidi, sredstva za čišćenje u kući i drugih proizvoda koji sadrže kancerogene materije, uvek budite oprezni i pridržavajte se uputstva za upotrebu. Ako ste nekada bili podvrgnuti hemoterapiji,  pazite da li se pojavljuju simptomi raka kostiju i obavezno posetite lekara ukoliko primetite neki od njih.

Konvencionalna medicina

Uvek kada je to moguće, koštani tumori se odstranjuju hirurški. U 90 % slučajeva raka ruke ili noge, tumor se može ukloniti bez amputacije. hirurg zatim koristi metalnu protezu da ponovo izgradi kost. Ukoliko dođe do amputacije, pacijentu se stavlja veštački ud.

Posle hirurške intervencije, počinje se sa fizikalnom terapijom, što je pre moguće, kako bi se poboljšala pokretljivost. A ako je izvršena amputacija, pacijent uči da se služi veštačkim udom.

Da bi se smanjila veličina tumora vrši se zračenje i hemoterapija, a nakon operacije, lečenje se može nastaviti zračenjem da bi se uništile preostale ćelije raka. Kod onih oblika raka koje je nemoguće operisati, lečenje se sprovodi zračenjem i hemoterapijom. U kombinaciju, oni mogu sprečiti širenje raka, ali ne mogu dovesti do potpunog izlečenja. Neki lekari daju i dopunsku imunoterapiju u cilju smanjenja doze zračenja i hemoterapije, a koja neće ugroziti uspešnost lečenja.

Alternativni načini lečenja

Mnogi alternativni načini lečenja se koriste da bi ublažili sporedne efekte raka kostiju. Neki oblici lečenja koji podrazumevaju rad na telu, kao što su Feldenkraisove i Aston-Pattening metode, mogu pomoći osobama koje se mentalno i fizički prilagođavaju upotrebi veštačkog uda.

Dijagnostika

Ako lekar posumnja na rak kostiju, uradiće analize krvi da bi isključio druge moguće uzroke. Rendgen i druga snimanja se koriste da bi se otkrili koštani tumori, a biopsija se radi za potvrđivanje dijagnoze. Ako je tumor zloćudan, vrše se analize da bi se utvrdilo ima li metastaza, odnosno širenja raka sa jednog organa na drugi.